VESTIGINGEN KADOELERBREEK EN BANNEDOK

Intern klachtenreglement

Niet tevreden, laat ons dit weten.
Het kan gebeuren dat u niet tevreden bent over de gang van zaken in onze praktijk of over één van onze medewerkers. In ons beider belang hebben wij dit klachtenreglement opgesteld. Heeft u een klacht of bent u minder tevreden laat het ons dan weten. Elke klacht of signaal van u wordt door ons serieus genomen zodat wij onze dienstverlening nog beter op uw wensen af kunnen stemmen.

Hoe te handelen bij ontevredenheid?
Bent u niet tevreden, dan is de eerste stap om u te wenden tot uw fysiotherapeut. Met betreffende fysiotherapeut kunt u dan uw klacht bespreken. De ervaring leert dat de meeste klachten tijdens een dergelijk gesprek al worden opgelost!

Komt u samen met uw fysiotherapeut niet tot een oplossing van uw klacht of ligt het bespreken van de klacht met uw fysiotherapeut gevoelig, dan kunt u uiteraard altijd contact opnemen met Arnold Berendsen, Davinia Hulshof of Eddie Vrede. Uiteraard mag u uw klacht ook met één van de andere collega’s bespreken. In overleg met hen wordt dan beoordeeld hoe uw klacht het beste kan worden opgelost.

Als blijkt dat we er samen niet uit komen, dan kunt u een beroep doen op de onafhankelijke externe klachtencommissie van het Koninklijk Nederlands Genootschap voor Fysiotherapie (KNGF) waar onze praktijk bij is aangesloten. Deze onafhankelijke klachtencommissie behandelt uw klacht dan volgens de Wet Klachtrecht Cliënten Zorgsector. Lees meer over de externe klachtenregeling.

Tot slot.
Wilt u meer weten over de werkwijze van het indienen van een klacht of over de interne of externe klachtenregeling dan kunt u zich altijd wenden tot uw fysiotherapeut of één van de medewerkers.